Jarmark Cysterski 2018

Jarmark Cysterski 2002

Jarmark w Pelplinie stał się już tradycją

Foto_1_2002Dzięki wielkiemu sukcesowi  obchodów 725. rocznicy powstania opactwa szarych mnichów nad Wierzycą, świąteczne dni cysterskie wpisane zostały na stałe do kalendarza kulturalnych imprez Pelplina oraz powiatu tczewskiego. Dlatego też wielu mieszkańców Kociewia i Pomorza, jak również zaproszonych gości i zainteresowanych przyjezdnych z różnych stron naszego kraju wzięło udział w odbywającym się 22 września br. II Jarmarku Cysterskim.

II Jarmark Cysterski w Pelplinie, rozpoczął się o godz. 14.00 wymarszem średniowiecznego korowodu z ulicy Wybickiego. Jego uczestnicy – głównie młodzież reprezentująca szkoły i placówki podległe starostwu powiatowemu w Tczewie, barwnym korowodem przebierańców przeszła główną ulicą miasta. Przed miejscowym magistratem oczekiwali ich włodarze Pelplina i Powiatu Tczewskiego. Tu tez wystrzałami z hakownic ogłoszono rozpoczęcie imprezy i zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy, co w  imieniu organizatorów uczynił Wielki Mistrz Rycerstwa Zamku Gniewskiego Jacek Ordowski. Prowadzony odtąd przez Bractwo Świętego Bernarda orszak powędrował na plac katedralny i Aleję Cystersów, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Jarmarku przez Starostę Tczewskiego Marka Modrzejewskiego i Burmistrza Wojciecha Wanke oraz księcia Mestwina, który przybył wraz ze swym orszakiem i poddanymi.

Podobnie jak w poprzednim  roku, dzieci i młodzież  przedstawiły na scenie przed budynkiem Collegium Marianum średniowieczne inscenizacje: pochówku rycerza i pojedynku  jego synów o sukcesję po zmarłym, przekazanie cystersom ziemi pelplińskiej, przemarsz sekty chłystków, sąd nad czarownicami, dzień w dawnej szkółce, żywot św. Bernarda oraz „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i inne.

Foto_2_2002 Odbył się również epokowy pokaz mody, tańce dawne oraz turniej plebejski dla publiczności, którą zabawiali kuglarze, żebracy, rycerstwo, kmiecie i dwórki. Młodzież poza tym zaprezentowała się świetnie w straganach kupieckich oferując przebogaty asortyment jadła i drobnej wytwórczości rzemieślniczej. Mimo chłodu, licznie zebrana publiczność dziecięca zaaferowana była  poszukiwaniem „Złotej Księgi Cystersów”.  Ulicami miasta pobiegło wielu biegaczy, w ramach organizowanych już od kilku lat Biegów Cysterskich.

Podczas II Jarmarku Cysterskiego zaprezentowali  i oferowali swoje wyroby rzemieślnicy ( kowale, płatnerze, snycerze, drukarze, rymarze i inni), kupcy,  twórcy ludowi oraz wydawnictwa.

foto_3_2022Kompleks ”Jadło i napitek” przy młynie cysterskim nad Wierzycą zapewnił najlepszej jakości dania i napoje rozgrzewające, przyrządzane według staropolskich receptur. Tu też można było zwiedzić wystawy hodowców gołębi.

O godz. 18.00 przed Collegium Marianum wystąpił z koncertem muzyki dawnej zespół z Bytowa, po zmierzchu zaś do miasta wkroczył Żółty Regiment Piechoty Króla Gustawa II Adolfa – Vivat Vasa!

Dla nauczycieli Pomorza

foto_4_2002II Jarmark Cysterski poprzedzony został konferencją popularnonaukową (21 – 22 września - na terenie dawnego opactwa cysterskiego) dla zainteresowanych nauczycieli województwa pomorskiego. Jej tematem był „Pelplin na Europejskim Szlaku Cysterskim”. W sobotnie popołudnie, obok części referatowej, prezentacji historycznych i spotkania integracyjnego odbyła się promocja publikacji stanowiącej pokłosie poprzedniorocznej, międzynarodowej konferencji naukowej pt.”Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu”, która miała miejsce w Pelplinie w dn. 21 -23 września 2001 roku.

 

Podczas tego spotkania zostało też zainaugurowane działanie Katolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Pomorza, które pobłogosławił biskup pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga podczas niedzielnej mszy św. w bazylice katedralnej.

Historia dla przyszłości

Ideą przyświecającą organizatorom obchodów 725. rocznicy powstania opactwa cysterskiego i kontynuacji tego przedsięwzięcia w Pelplinie  było podniesienie poziomu świadomości historycznej oraz kulturowej społeczności lokalnej poprzez ukazanie autentycznych korzeni historycznych i zachowanego cysterskiego dziedzictwa kulturowego na Pomorzu. Celem podjętych działań było też wpisanie  Pelplina na stałe w europejski szlak cysterski utworzony przez Radę Europy w 1990 roku w ramach międzynarodowego programu europejskich dróg kulturowych.

Szlak cysterski ma na celu przybliżenie dziejów i dorobku kulturowego opactw na całym jego obszarze ukazując ich znaczenie w rozwoju kulturowym danego regionu oraz historyczny związek z Europą Zachodnią. Wszystko to stanowi odzwierciedlenie wspólnego dorobku naszego kontynentu, którego Polska i ziemia Kociewska z Pelplinem jest nierozerwalną częścią.

 

foto-5-2002Podjęte przez Starostwo Powiatowe w Tczewie dalsze kroki zmierzają w kierunku zintegrowania działań właściwych jednostek samorządowych zainteresowanych upowszechnieniem części europejskiego szlaku cysterskiego przebiegającego przez opactwa na terenie Polski.

Wszystkie te działania mogą walnie przyczynić się do promocji polskiego odgałęzienia szlaku łącząc narody i kraje europejskie w kultywowaniu i pogłębianiu wiedzy o wspólnych korzeniach naszej tożsamości kulturowej.

Żywię nadzieję, że święta cysterskie w Pelplinie oraz ich reminiscencje podkreślające kulturotwórczą rolę cystersów w naszym regionie, jak również odbudowanie i kultywowanie przez młodzież pięknych, średniowiecznych tradycji wpłyną na promocję turystyczną osobliwości Pelplina, istotnie zaznaczających swa niepowtarzalność na polskim odcinku europejskich dróg kulturowych.