Jarmark Cysterski 2018

Jarmark Cysterski 2004

foto-1-2004Wspominając kolejny, czwarty Jarmark Cysterski w Pelplinie – 19 września 2004 r. warto przypomnieć, iż Biskup Pelpliński J.E. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga od pierwszych chwil realizacji przedsięwzięcia stoi na czele jego Patronatu Honorowego. Wraz z nim godność tę sprawował O.Cist. dr Eustachy G. Kocik – Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów oraz prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Program IV Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie był zbliżony do poprzednich (Msza Św. w Bazylice Katedralnej celebrowana przez J.E. Biskupa Pelplińskiego wraz z Prezesem Polskiej Kongregacji Cystersów, przemarsz średniowiecznego korowodu przez miasto, prezentacje historyczne młodzieży szkół i placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego). Niedzielne atrakcje zakończył koncert organowy w Katedrze w wykonaniu prof. R. Peruckiego. Imprezie towarzyszyły: Spotkanie Tour Operatorów dla przedstawicieli biur turystycznych (18-19 września – prowadzone przez Ninę Wilkos), rajd rowerowy (Pogódki – Pelplin); poszukiwanie Księgi Cysterskiej, wystawa konserwacji starodruków (przygotowane przez WSD), projekcje multimedialne o Pelplinie (w krużgankach dawnego opactwa cysterskiego) oraz wystawa w Muzeum Diecezjalnym.