Jarmark Cysterski 2018

Jarmark Cysterski 2006

foto-1-2006Podczas VI Jarmarku Cysterskiego po raz pierwszy czynne były: punkt informacyjny oraz „punkt japoński”, gdzie  studenci japonistyki - mieszkańcy Pelplina uczyli sztuki orgiami i japońskiego pisma. Muzykę dawną  prezentowały aż cztery zespoły: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa (która przez wspomniane dwa lata prowadziła przez miasto średniowieczny korowód), zespół muzyki dawnej „Ars Antiqua" z Bierzwnika znajdującego się na szlaku cysterskim Pomorza Zachodniego, zespół Muzyki Dawnej "Aulos" z Białegostoku który jest laureatem wielu nagród na festiwalach w Polsce i za granicą oraz zespół folkowy „Kwartet Jorgi”, który ma na swoim kącie setki koncertów w Polsce oraz udział w licznych festiwalach - to jego żywiołowy występ w Bazylice Katedralnej stanowił akcent kończący VI Jarmark. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się wielokrotnie liczba prezentacji i stoisk rzemieślników (z tego względu przeniesiono je na całą ul. Kanonicką). Coraz liczniej na imprezę napływają turyści z kraju i z zagranicy.
 
Cysterskim traktem

Wzrost zainteresowania Jarmarkiem Cysterskim w Pelplinie sprzyja podejmowaniu nowych inicjatyw podnosząc świadomość historyczno – kulturową oraz aktywność kulturalną mieszkańców Diecezji Pelplińskiej, Kociewia i Pomorza.

foto-2-2006Dzięki temu, ale przede wszystkim – dzięki dbałości dobrego gospodarza – możemy podziwiać w Pelplinie tak doskonale zachowane i utrzymane dziedzictwo pocysterskie. Historia splata się tu ze współczesnością. Duch szarych mnichów znad Wierzycy odżywa, a wielkie dziedzictwo spełnia nadal kulturotwórczą rolę – inspiruje naukowców, czego przykładem są konferencje i publikacje  oraz aktualnie prowadzone w opactwie pelplińskim badania architektoniczne przez Ośrodek Badań Architektury Zakonnej Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Ewy Łużynieckiej, jak również badania muzykologów Uniwersytetu Warszawskiego i wiele innych. Pelplińskie dziedzictwo pobudza do działań wychowawców, twórczą  zabawą edukuje młodzież oraz przysparza radości jarmarcznej o religijnej proweniencji społeczności lokalnej, regionalnej i licznie przybywającym tu gościom. Zorganizowane dla przedstawicieli biur turystycznych, wyższych szkół turystycznych z Polski oraz mediów wizyty studyjne oraz ich udział ich w jarmarkach cysterskich przynoszą wymierne efekty.