Jarmark Cysterski 2018

Komitet organizacyjny

Skład Komitetu organizacyjnego Jarmarku Cysterskiego 2018

Koordynator
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Alicja Słyszewska

Gospodarz terenu Jarmarku
Ks. Andrzej Szopiński

Collegium Marianum
Ks. Wiesław Szuca

Kontakty z mediami
Radio Głos

Ks. Zbigniew Gełdon
Ks. Ireneusz Smogliński

MOK Pelplin
Piotr Łaga

Miasto i Gmina Pelplin
Tomasz Czerwiński

Prezes Spółki Pelkom Pelplin
Mirosława Okupska

Komendant Straży Miejskiej w Pelplinie
Andrzej Lewicki

Powiat Tczewski
Magdalena Olszewska
Małgorzata Flisik