Jarmark Cysterski 2018

PatroniPatronat nad Jarmarkiem Cysterskim w 2018 roku sprawują:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin 

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Starosta Tczewski
Tadeusz Dzwonkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
Tomasz Czerwiński