Jarmark Cysterski 2018

Patroni Honorowi

 

Patronat honorowy nad Jarmarkiem Cysterskim w 2018 roku sprawuje


Biskup Diecezji Pelplińskiej

Ks. dr Ryszard Kasyna