Jarmark Cysterski 2018

Informację dla wystawców

Ważne informacje dla wystawców biorących udział w XVIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie.

Każdy z wystawców biorących udział w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie jest zobowiązany do przestrzegania „REGULAMINU dla wystawców, rzemieślników i kupców” dostępnego na stronie www.jarmarkcysterski.pelplin.pl. W myśl regulaminu każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wystawcy, zobowiązała się do przestrzegania regulaminu.

Instalowanie stoisk odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach:

  • piątek (14.IX)  godz. od 15.00 do 20.00
  • sobota (15.IX)  godz. od 6.00 do 10.00 
  • niedziela (16.IX)  godz. od 6.00 do 10.00
  • W dniach: sobota i niedziela (15 i 16.09.2018) w godzinach od 6.00 do 18.30 ulice dojazdowe na teren Jarmarku Cysterskiego będą zamknięte (ul. Mestwina i część ulicy Starogardzkiej). Wystawcy chcący wjechać na teren imprezy w celu rozłożenia swoich stoisk zgłaszają taką potrzebę służbom porządkowym przy bramkach wjazdowych. Tam też zostaną  poinformowani, w którym sektorze  zostało im przydzielone miejsce.
  • Wystawcy instalują  stoiska dopiero po zgłoszeniu swojego przyjazdu służbom w namiocie "INFORMACJA" (na placu przy katedrze)  i uzgodnieniu z nimi konkretnego miejsca, które mają zająć. W razie potrzeby - kontakt  pod nr 58 536-19-49.
  • Wystawcy po zakończeniu rozstawiania stoisk zobowiązani są do przestawienia swoich samochodów poza teren imprezy, na dostępne  miejsca parkingowe.
  • Każde rozstawienie stoiska nie zatwierdzone  z organizatorem lub niezastosowanie się do jego wytycznych wiąże się z koniecznością przestawienia  stoiska, a gdy zajdzie taka potrzeba wydalenia z terenu imprezy.
  • Opłaty za wynajem miejsca pod  stoisko oraz dostęp do energii elektrycznej będą pobierane na miejscu w dniu przyjazdu.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ! >>

Uwaga! Każdy z Wystawców zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rejestracji stoiska w XVIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ z siedzibą w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 11;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej pod adresem mail wprawny@diecezja-pelplin.pl;

3) odbiorcą danych osobowych jest Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie;

4) pozyskane dane przetwarzane będą w celu rejestracji podmiotów biorących udział w XVIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych;

6) dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 i nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

7) każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8) każda osoba ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.